Betrokken, Belangeloos en Transparant

Stichting

De officiële naam van de stichting is Stichting Vrienden van Hospice Rozenheuvel.

De stichting ondersteunt het hospice financieel bij projecten die de Rozenheuvel niet kan betalen uit het budget voor 24-uurs thuishulp.

Het bestuur van de stichting overlegt met het hospice over de uitvoering van de actuele projecten en over gewenste toekomstige ondersteuning.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Nel Bilder (voorzitter), Coby Vredenburg (secretaris), Bon te Braak (penningmeester), Marcia van den Akker (lid) en Berry ter Horst (lid en websitebeheer).

Motto

“Het motto van het bestuur is: Betrokken, Belangeloos en Transparant.

Betrokken: we zetten ons in voor de noden van het hospice en voor het contact met de Vrienden.

Belangeloos: we krijgen daarvoor geen salaris en we vragen geen enkele vergoeding van onkosten. Alle giften van de Vrienden gaan dus voor 100% naar de mooie en waardevolle projecten voor het hospice.

Transparant: de Vrienden kunnen alles inzien en mogen alles vragen. We hebben de stichting aangemeld als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en dat legt ons extra verplichtingen op om alles te publiceren. Voor informatie over de ANBI-status van de Vrienden, kunt ons  beleidsdocument inzien die op deze website is gepubliceerd.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. Dan zullen wij u zo snel en goed mogelijk informeren.”

Jaarverslagen en jaarrekeningen